Garanties

In dit geval zullen wij jou 2 opties voorleggen:
1, Wij zullen u vragen om een foto('s) en/of een video('s). Deze zullen wij dan vervolgens doorzetten naar onze technische afdeling en zij kunnen deze dan beoordelen. Zo kunnen we (onnodig) heen- en weer sturen van producten voorkomen. Op deze manier reduceren we de co2 uitstoot en besparen we op verzendkosten. Uw foto('s) en/of een video('s) worden dan bekeken en beoordeeld. U ontvangt dan ofwel een nieuwe machine, of wij moeten helaas constateren dat er sprake is van schade is veroorzaakt door een ongeval, oneigenlijk gebruik of verkeerde behandeling in dat geval valt het helaas niet onder de garantie. 
2, Mocht u niet in machten zijn om een video op te nemen kunt u er ook altijd voor kiezen om uw product wel terug te sturen. Wij zullen u dan een retourlabel opsturen, maar verzoeken u wel om hiervoor de kosten in eerste instantie over te maken via een betaallink. Zo hoeft u zelf geen verzendlabel aan te maken.
Na het ontvangen van uw pakketje zullen wij deze doorzetten naar onze technische afdeling. Vervolgens zullen zij beoordelen ofwel de schade is veroorzaakt door een ongeval, oneigenlijk gebruik of verkeerde behandeling of dat de machine defect is buiten uw kunnen om. 
U zult dan of een nieuwe machine ontvangen, en in dat geval zullen wij ook de door u betaalde retourkosten vergoeden. Of wij zullen uw machine, helaas wel op uw kosten, naar u terugsturen als uw machine niet binnen de garantie valt. 

Onze garantie dekt dus niet het volgende:

- Schade van welke aard dan ook als er bewijs is dat de schade is veroorzaakt door een ongeval, oneigenlijk gebruik of verkeerde behandeling van een onderdeel van de machine of overige producten, behandeling die niet in overeenstemming is met de instructies of richtlijnen die bij jouw machine zijn geleverd, gebrek aan goede zorg of onjuist onderhoud, geknoei, misbruik, slijtage of enige andere factor dan een defect in de onderdelen van de machine.

- Schade als gevolg van reparatie, service of wijzigingen door iemand anders dan wijzelf valt niet onder deze garantie en maakt de garantie ongeldig.

ALLE GARANTIES ZIJN BEPERKT TOT 12 MAANDEN VANAF DE AANKOOPDATUM.

THUISTOOLS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE.